जळगाव शहर महानगरपालिका पदाधिकारी वर्ग

महाराष्ट्र  महानगर पालिका अधिनियम कायदा  १९४९ नुसार महानगरपालिकेचा कारभार / महानगरपालिकेची कर्तव्ये व जवाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी अधिनियमाद्वारे ठरवण्यात आलेले सक्षम प्राधिकारी (अधिकारी).

ईतर महत्वच्या लिंक्स

    -->