जिल्हा स्तरीय वर्ग    स्थायी समिति चे अध्यक्ष

सभापती स्थायी समिती

सौ. ज्योती शैलेंद्र इंगळे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक १२ ब
आरक्षण जनरल

शिक्षण

-
पत्ता प्लॉट न.८, कल्यानी नगर, दादावाडी मंदिरामागे, जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री 
पक्ष खान्देश विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -