Jalgaon City Municipal Corporation

जळगाव शहर महानगरपालिके विषयी

जळगाव शहर महानगरपालिका २ मार्च .२००३ रोजी स्थापन करण्यात आली आणि श्रीमती. आशाताई कोल्हे यांना पहिल्या महिला महापौर होण्याचा बहुमान मिळाला.जळगाव शहर महानगरपालिकेचे अंदाजे एकूण ६८.७८ चौरस किमी आणि ४.६० लाख लोकांना नागरी सुविधा देण्यात येते .जळगाव हे केळींचे  शहर म्हणून ओळखले जाते ,महाराष्ट्रच्या एकून केळी उत्पादनात या शहराचा अर्धा वाटा आहे,जळगाव हे विमानतळ ,राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६ आणि मध्य रेल्वे क्षेत्र शी जोडले गेले आहे.जळगाव शहरात चांगल्या औद्योगिक ,शैक्षणिक त्या बरोबर वैद्याकिय क्षेत्र आहे .

आपले शहर, आपली मनपा.