संपर्क

या संकेतस्थळा विषयी काही प्रस्थाव असल्यास संपर्क साधा

महापौरयांस

image

जळगाव शहर महानगरपालिका

एम .जी  रोड , नेहरू  चौक ,
जळगाव ,४२५००१,भारत
दूरध्वनी क्रमांक: +९१-०२५७-२२२-२२६१/६२/६३/६४/६५
फैक्स: +९१-०२५७-२२२-२२६०
इमेल: jcmcjalgaon@gmail.com


पुर्ण नाव
संपर्क
इमेल
विषय
विस्तारित