जळगाव शहर महानगरपालिका प्रभाग

जळगाव शहर महानगरपालिका २२ सप्टें .२००३ रोजी स्थापन करण्यात आली आणि महानगरपालिका इतिहासातील सौ .आशा कोल्हे या पहिल्या महिला महापौर झाल्या.