जिल्हा स्तरीय वर्ग    उप -महापौर

The GAD / EST department is establishing.

उप -महापौर डेस्क

श्री. गणेश बुधो सोनवणे

जन्म दिनाक -
शिक्षण बि.एस.सी. (फर्स्ट क्लास)
उप -महापौर पासून २०१७
पत्ता आसोदा रोड, तानाजी मालुसरे नगर, गट नं १०६, प्लॉट नं ११,१२ , जळगाव
घरचा दूरध्वनी क्रमांक ०२५७ - २२२४१८९
कार्यालयचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी क्र. +९१ ९३७१०६१७७१
ईमेल ganeshsonawane१९८५ @gmail.com
भूषवलेली पदे नगरसेवक
निर्माण -
संकल्प -
उल्लेखनीय कामगिरी -