विभाग   आरोग्य विभाग

 

कार्ये आणि कर्तव्ये

 • खालील राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम पालिकेच्या आरोग्य विभाग कडून राबवले जातात : .
 • राष्ट्रीय कुटुब कल्याण योजना
 • पुनरुत्पादन आणि बाल आरोग्य योजना
 • राष्ट्रीय दमा नियंत्रण आणि संशोधन योजना
 • राष्ट्रीय कृष्ट रोग उन्मूलन योजना
 • राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना
 • राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण योजना
 • राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण योजना
 • महामारी नियंत्रण योजना
 • पल्स पोलियो योजना
 • शाळेतील मुलाचे आरोग्य योजना

विभाग प्रमुख

image

विभगाचे नाव
विभाग प्रमुखाचे पद 
शिक्षण
पत्ता -
संपर्क -
प्रतिक्रिया -