विभाग   स्थानिक रहिवाशी कर 

 

कार्ये आणि कर्तव्ये

  • जे .सी .एम .सी . महानगरपालिका क्षेत्र  मध्ये  मागवण्यात  आलेल्या कोणत्याही मालाचे उपभोग ,वापर किवा विकणे हे अभिप्रेत आहे की एल .बी .टी. अधिकाऱ्याच्या विवरण ,क्रमांक ,एकूण संख्या ,वजन,मापे , मूल्य हे नियमात नुसार पूर्ण शहानिशा व  संतुष्ट 
    झाल्यावर  एल. बी. टी. अधिकाऱ्याकडून  त्या रकमेचा भरणा होतो .त्या नंतर एल .बी.टी . आधीकाऱ्याच्या  स्वाक्षरी ने पावती बनते ती  सहकाऱ्यास सुपूर्द होते .

विभाग प्रमुख

image

विभागाचे नाव
विभाग प्रमुखाचे पद
शिक्षण
पत्ता
संपर्क
 इमेल