विद्युत विभाग 

विद्युत विभागाच्या   निवीदा  सूचना

निवीदा  सूचना 

अ.क्र. कामाचे नाव प्रसिद्धीची दिनांक अंतिम दिनांक निवीदा सूचना डाऊनलोड करा
PDF Download