अधिकारी वर्ग    आयुक्त

The GAD / EST department is establishing.

आयुक्त डेस्क

image

श्री. चंद्रकांत डांगे (भा.प्र.से.)

कार्यग्रहण दिनांक (JCMC) 28 May, 2018
सांभाळलेली पदे -
फोन नंबर ०२५७-२२२२२६१, ६२, ६३, ६४
मोबईल नंबर  
ईमेल jcmcjalgaon@gmail.com
पत्ता आयुक्त निवास, शिवाजी नगर, गेदालाल मील कॅंपाउंड, लाल जैन मन्दिरा जवळ, जळ्गाव. ४२५००१